Služby - Ondřej Černovický - certifikovaný realitní makléř

Služby

Vypadá to dobře

Špičková úroveň prezentace vaší nemovitosti

Děláme víc

Maximální rozsah prezentace vaší nemovitosti
Využívání moderních metod a kampaní na sociálních sítích

Kafe

Pijete ho? Já za vás zařídím zbytek, o nic se nemusíte starat

Realizační team ve své plné kráse a při plném pracovním tempu.

Zleva: kameraman Tonda, někdo na štaflích, fotograf Honza, fotograf a specialista na virtuální prohlídky a vizualizace Honza II, designérka a stagerka Denisa.

Jaké nemovitosti neprodávám?

Buď to neumím a nebo mě to nebaví 🙂 Neprodávám následující typy nemovitostí:

- komerční a průmyslové areály
- pozemky (jakékoliv plochy bez staveb; prostě mě nebaví prodávat hlínu :-))
- nemovitosti s problematickými vlastnickými vztahy (ideální podíly apod.)
- černé stavby, stavby na cizím pozemku apod.
- nemovitosti s exekucemi a jinými závažnými právními problémy

- neúčastním se výběrových řízení (housky vás taky nebudou přesvědčovat, že jsou lepší než rohlíky)
- neprodávám nemovitosti, u kterých jsem se nikdy nesetkal se skutečným vlastníkem

Prodej nemovitosti

Na úplný úvod je nutné zmínit, že každý prodej je samostatný projekt. Může vyžadovat vlastní postupy a podpůrné prostředky. Před každým prodejem je nutné stanovit cílovou skupinu klientů, kterým je nutné uzpůsobit kompletní marketingové pojetí. Marketingový plán je absolutní základ úspěchu prodeje každé nemovitosti. Přečíst si o tom můžete v případových studiích v mých článcích.

More...

Proces před spuštěním prezentace

- vysvětlím vám celý proces prodeje
- shromáždím informace o srovnatelných nabízených nemovitostech a jejich hodnotách a informace o již realizovaných případech v posledních měsících
- vyhotovím odhad nabídkové ceny nemovitosti

Odhad nabídkové ceny je naprosto nezbytné vodítko, které určuje interval, ve kterém by se měla pohybovat nabídková cena a reálně dosažitelná cena z prodeje. Na základě těchto dat lze odhadovat horizont dokončení prodeje.

- poradím vám se stanovením nabídkové ceny
- vysvětlím vám veškeré náklady, které budete s prodejem nemovitosti mít a jaký bude Váš čistý výnos
- vysvětlím vám, jakým způsobem budu Vaši nemovitost nabízet a prezentovat
- přiblížím vám současné podmínky na trhu s nemovitostmi

Pokud je vše v pořádku, uzavřeme spolu objednávku služeb (1 strana A4).

Příprava nemovitosti k prodeji 

- zajištění home stagingu
- zajištění dalších drobných a stavebních úprav

Vyhotovení podkladů k prezentaci

- vytvoření popisu nemovitosti - na inzertní portály
- vytvoření fotodokumentace nemovitosti (zajišťují profesionální fotograf Honza Nebřenskýkameraman Tonda Kloubek z visualplanet.cz)

- zajistím vyhotovení podpůrné webové stránky s detailním popisem a informacemi, ukázky naleznete v sekci zakázky pro prokliknutí obrázků.

Proč vytvářím nemovitosti webovou stránku? Možnosti inzerce na realitních serverech jsou velmi omezené. Texty nesmí být příliš dlouhé a zdaleka se na ně nevejde tolik informací. Proto vytvořím místo, na kterém se zájemci dozví úplně vše. Odkaz je na rozdíl od inzerce na realitních serverech stále stejný, kdežto inzerce se pravidelně aktualizuje. Tento web pak dále propaguji především přes sociální sítě, kde dokážeme cílit na vybraná publika. Ve velmi krátkém čase tak dokážeme oslovit desítky tisíc uživatelů.

- zajistím vyhotovení video prohlídky, která nám bude perfektně sloužit pro kampaně na sociálních médiích

- nemáte žádné plány? Nevadí, zajistím 2D i 3D půdorys nemovitosti
- v případě, kdy je nabídka pro takový způsob prezentace vhodná, zajistím vyhotovení fotografií z dronu
- odsouhlasení podoby inzerce a její následné spuštění

Proces po spuštění prezentace

- budu vaši nemovitost inzerovat na naší webové stránce
- budu vaši nemovitost inzerovat na výkonných realitních serverech

Záměrně uvádím spojení ,,výkonné realitní servery". Po více jak 8 leté inzerci na více než 300 serverech jsem provedl vyhodnocení a zjistil zarážející informací - reálně výkonných jich je maximálně 5. Ty, které jsou k ničemu, jsem tedy ze svého portfolia vyřadil a investování peněz přesunul do reklam na sociálních sítích.

- navrhnu další jiné formy cílené prezentace odpovídající charakteristice nemovitosti (tištěná forma prezentace, letáky, plachta)
- spustím kampaně na sociální sítě Facebook a Instagram

Reklama prodávané nemovitosti na sociální síti. Moderní způsob, jak v krátkém čase informovat maximum lidí o prodeji v jejich lokalitě. Dosah příspěvků se pohybuje v řádu desítek tisíc uživatelů. Každá taková nemovitost má zpracovaný web, na který zájemce odkazuji. Jakmile web jednou navštíví, už mi neutečou - v rámci remarketingu je mohu s nabídkou oslovovat opakovaně. Návštěvnost mého webu se v roce 2021 pohybuje na 30.000 uživatelích měsíčně. Měsíční zobrazení reklam přesahuje hranici 1.500.000 uživatelů.


- budu kontaktovat zájemce o srovnatelnou nemovitost (poptávky)
- budu vaši nemovitost prezentovat zájemcům při osobních prohlídkách
- budu zájemce informovat o všech relevantních skutečnostech a charakteristikách týkajících se Vaší nemovitosti
- budu vás pravidelně informovat o poptávce po nabízené nemovitosti včetně vyhotovení statistiky sledovanosti, dle které lze posuzovat a odhadovat budoucí stav prodeje
- je-li to nutné, ke snižování ceny dochází vždy na základě podložených statistik sledovanost a vývoje poptávky, nikoliv stylem ,,Nikdo se neozývá, zkuste zlevnit"

Vedení statistiky je užitečný nástroj, díky kterému lze srovnávat průběh prodeje s podobnými, již zrealizovanými případy. Jednoduše: shlédne-li nabídku nemovitosti denně pouze 5 lidí, přičemž podobný již realizovaný prodej sledovalo denně lidí 25, je jasné, že něco není v pořádku.

Poté, co nalezneme zájemce pro Vaši nemovitost, učiníme následující

- vysvětlím kupujícímu či nájemci celý postup transakce
- budu zastupovat Vaše zájmy, abyste dosáhli co nejvyšší ceny a co nejlepší podmínky
- budu prostřednictvím mého finančního partnera asistovat kupujícímu při jednání s finančnímu ústavy, aby vyřízení  jeho hypotečního úvěru bylo co nejrychlejší (v případě, kdy si kupující nepřeje využít někoho jiného)
- prodáváte-li dům, zajistím a uhradím vyhotovení průkazu energetické náročnosti budovy (PENB). Pokud byt, zajistím získání průkazu od SVJ. Průkaz předložím zájemci o koupi před uzavřením jakékoliv smlouvy.
- zajistím právní ošetření prodeje prostřednictvím partnerské advokátní kanceláře včetně advokátní úschovy celé kupní ceny
- nikdy neskládáte peníze do úschovy na můj účet, na účet kanceláře, vždy na samostatně vytvoření účet úschovy advokáta (svou odměnu získávám ve stejný okamžik, jako Vy peníze z prodeje - nevybírám zálohy na svůj účet 
- advokát připraví veškerou smluvní dokumentaci nezbytnou pro případ - nájemní smlouvy, rezervační smlouvy/smlouvu o smlouvě budoucí, kupní smlouvu, smlouvu o úschově, návrhy na vklad do KN

Advokát Mgr. Martin Volejník, zapsaný v seznamu advokátů vedeném u České advokátní komory.

 Proces po uzavření smlouvy

- zajistím, aby byla kupní smlouva zanesena do katastru nemovitostí a uhradím správní poplatek za vklad
- v průběhu řízení Vás informuji o změnách a lhůtách
- po zapsání změny informuji o této skutečnosti obě strany obchodu
- zajistím dodání podkladů pro uvolnění kupní ceny z úschovy
- zajistím pro Vás předání nemovitostí včetně veškerých protokolů


- zajistím převod energií a služeb na nového majitele nebo nájemce
- rád vyhovím dalším speciálním požadavkům

A na konci případu většinou končíme takto 🙂

Koupě nemovitosti

Výjimečně poskytuji klientům asistenci při koupi nemovitosti a to vždy za individuálně sjednaných podmínek.

Poradenství v problematice nemovitostí

- prodáváte sami, ale prodej se nedaří
- máte pocit, že Váš makléř neodvádí adekvátní práci
- máte pocit, že jste uzavřeli nevýhodné smlouvy

Nebo Vás prostě jen cokoliv zajímá.Jaká je praxe?

Před prodejem

  • Podepíšete 1x A4
  • 0 Kč

Při prodeji

  • Podepíšete smlouvy k prodeji
  • 0 Kč
  • Pouze podepisujete dokumenty
  • Předem nikdy neplatíte ani korunu
  • Odměna se vyplácí až v okamžik, kdy obdržíte kupní cenu 
  • Veškeré starosti a povinnosti s prodejem necháváte na mně
  • Veškeré náklady spojené s prodejem jsou již zahrnuty v mé odměně


rfwbs-slide

Reference

Co o mně říkají klienti?

Copyright © 2018. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil Tomáš Hlad.